[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm cánh gạt YBN-40N-JB

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: YBN-20N-JB
Lưu lượng: 40 ml/phút.
Tốc độ quay: 600 hoặc 1800v/p.
Công suất động cơ: 3kW.
Áp suất: 2 ~ 7Mpa.
Trọng lượng: 12 kg.


Bơm cánh gạt YBN-40N-JB


[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Model: YBN-20N-JB
Lưu lượng: 20 ~ 40 ml/phút.
Tốc độ quay: 600 hoặc 1800v/p.
Công suất động cơ: 3kW.
Áp suất: 2 ~ 7Mpa.
Trọng lượng: 12 kg.
[/mota]

Thông số kỹ thuật:
Model: YBN-20N-JB
Lưu lượng: 20 ~ 40 ml/phút.
Tốc độ quay: 600 hoặc 1800v/p.
Công suất động cơ: 3kW.
Áp suất: 2 ~ 7Mpa.
Trọng lượng: 12 kg.

[hinhanh]


Bơm cánh gạt YBN-40N-JB


 [/hinhanh]

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm cánh gạt YBN-20N-JB

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: YBN-20N-JB
Lưu lượng: 20 ml/phút.
Tốc độ quay: 600 hoặc 1800v/p.
Công suất động cơ: 3kW.
Áp suất: 2 ~ 7Mpa.
Trọng lượng: 12 kg.


Bơm cánh gạt YBN-20N-JB


[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Model: YBN-20N-JB
Lưu lượng:  40 ml/phút.
Tốc độ quay: 600 hoặc 1800v/p.
Công suất động cơ: 3kW.
Áp suất: 2 ~ 7Mpa.
Trọng lượng: 12 kg.
[/mota]

Thông số kỹ thuật:
Model: YBN-20N-JB
Lưu lượng: 40 ml/phút.
Tốc độ quay: 600 hoặc 1800v/p.
Công suất động cơ: 3kW.
Áp suất: 2 ~ 7Mpa.
Trọng lượng: 12 kg.

[hinhanh]


Bơm cánh gạt YBN-20N-JB


 [/hinhanh]

Sản phẩm bán chạy