[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-05A-F03R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-2A-F3R
Lưu lượng:  3 (cc/rev)
Tốc độ quay: 850 ~ 5000v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.7 kg.


Bơm bánh răng HGP-05A-F03R

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-2A-F25R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-2A-F25R
Lưu lượng:  2.5 (cc/rev)
Tốc độ quay: 850 ~ 5000v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.7 kg.

Bơm bánh răng HGP-2A-F25R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-2A-F2R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-2A-F2R
Lưu lượng:  2 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 5000v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.69 kg.
Bơm bánh răng HGP-2A-F2R

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F8R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F8R
Đường kính hút: 1/2"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  7.8 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.4 kg.

Bơm bánh răng HGP-1A-F8R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F6R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F6R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  6 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.3 kg.Bơm bánh răng HGP-05A-F03R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F5R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F5R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  5 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.2 kg.

Bơm bánh răng HGP-1A-F5R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F4R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F4R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  4 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.15 kg.

Bơm bánh răng HGP-1A-F4R

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F3R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F3R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  3 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.15 kg.Bơm bánh răng HGP-1A-F3R

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F26R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F26R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  2.6 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.15 kg.
Bơm bánh răng HGP-1A-F26R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F2R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F2R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  2 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1.05 kg.

Bơm bánh răng HGP-1A-F2R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F1R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F1R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  1 (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1 kg.

Bơm bánh răng HGP-05A-F03R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F08R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F08R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  0.8  (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1 kg.Bơm bánh răng HGP-1A-F08R
[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-1A-F05R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F05R
Đường kính hút: 3/8"
Đường kính xả: 3/8"
Lưu lượng:  0.5  (cc/rev)
Tốc độ quay: 1000 ~ 4500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 1 kg.
Bơm bánh răng HGP-1A-F05R

[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-05A-F03R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-05A-F11R
Đường kính hút: 1/4"
Đường kính xả: 1/4"
Lưu lượng:  1.13 (cc/rev)
Tốc độ quay: 800 ~ 3500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 0.44 kg.Bơm bánh răng HGP-05A-F11R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-05A-F08R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-05A-F08R
Đường kính hút: 1/4"
Đường kính xả: 1/4"
Lưu lượng:  0.85 (cc/rev)
Tốc độ quay: 800 ~ 3500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 0.43 kg.
Bơm bánh răng HGP-05A-F03R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-05A-F05R

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-05A-F05R
Đường kính hút: 1/8"
Đường kính xả: 1/8"
Lưu lượng:  0.56 (cc/rev)
Tốc độ quay: 800 ~ 3500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 0.42 kg.
Bơm bánh răng HGP-05A-F05R[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng HGP-05A-F03R

[/tomtat]

[kythuat]

Model: HGP-05A-F03R
Đường kính hút: 1/8"
Đường kính xả: 1/8"
Lưu lượng:  0.35 (cc/rev)
Tốc độ quay: 800 ~ 3500v/p.
Áp suất: 250 (kgf/cm2)
Trọng lượng: 0.4 kg.Bơm bánh răng HGP-05A-F03R


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng CBT-E304

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật đầu bơm bánh răng CBT-E304
Model: CBT E304
Lưu lượng: 4 ml/phút.
Tốc độ quay: 2000 hoặc 3000v/p.
Công suất động cơ: 3 kW.
Áp suất: 16 ~ 20 Mpa.Bơm bánh răng CBT E325
Bơm bánh răng CBT-E304


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng CBT-E306

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật đầu bơm bánh răng CBT-E306
Model: CBT E306
Lưu lượng: 6 ml/phút.
Tốc độ quay: 2000 hoặc 3000v/p.
Công suất động cơ: 4.6 kW.
Áp suất: 16 ~ 20 Mpa.Bơm bánh răng CBT E325
Bơm bánh răng CBT-E306


[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bơm bánh răng CBT-E308

[/tomtat]

[kythuat]

Thông số kỹ thuật đầu bơm bánh răng CBT-E308
Model: CBT E308
Lưu lượng: 8 ml/phút.
Tốc độ quay: 2000 hoặc 3000v/p.
Công suất động cơ: 6.1 kW.
Áp suất: 16 ~ 20 Mpa.
Bơm bánh răng CBT E325
Bơm bánh răng CBT-E308

Sản phẩm bán chạy